top of page

UWAGA WAŻNA INFORMACJA!

Dyrektor szkoły informuje, że od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r. w szkole odbywać się będzie nauczanie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.


Na podstawie: Rozporządzenie Ministra Edukacji Nauki z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.


留言


bottom of page