top of page

Venimus, vidimus, Deus vicit…

Niewątpliwie wielka bitwa XVII w., gdzie kluczową rolę odegrały wojska Polskie i geniusz Jana III Sobieskiego! Muzeum i zamek w Wilanowie podjęły trud przybliżenia tych wydarzeń sprzed ponad trzech wieków, a dokładnie wyboru samego Jana III na naczelnego wodza, w postaci inscenizacji historycznej.

Przedstawiciele Zespołu Szkół w Golądkowie, przy współpracy ze Stajnią Brodowo, mieli możliwość współpracy przy samym przedsięwzięciu. Odegraliśmy rolę wachmistrzów na służbie Jego Królewskiej Mości, pokazując doskonały stopień wyszkolenia naszych koni i jeźdźców (jak to określili sami organizatorzy). To niecodzienne doświadczenie, pozwalające się przenieść w czasy świetności Polski, przypomniało jak wielką rolę Państwo Polskie odegrało w historii stając na straży wartości chrześcijańskich. My zaś mamy satysfakcję, że reprezentanci naszej szkoły brali udział w tym wydarzeniu.

Łukasz Żychowski


w 1
w 2
w 3
w 4
w 5
w 6
w 7
w 8
w 9
w 10
bottom of page