top of page

Człowiekiem po prostu być dobrym... Ślubowanie uczniów klas pierwszych i Dzień Edukacji Narodowej

13 września w naszej szkole miała miejsce ważna uroczystość. Uczniowie klas pierwszych złożyli ślubowanie na sztandar, przypieczętowując tym samym swoją obecność w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie. Zanim to nastąpiło, usłyszeli od pani dyrektor Ewy Leszczyńskiej ważne słowa o roli i randze sztandaru, który towarzyszy społeczności szkolnej w najważniejszych i najbardziej doniosłych chwilach. Poważnie i zobowiązująco zabrzmiały słowa roty ślubowania, a w imieniu poszczególnych klas przyrzeczenie złożyli ich przedstawiciele: Bartosz Musieński (1 bt), Weronika Groszkiewicz (1 htr), Alicja Chojnacka (1 ltp), Alan Olczak (1 bb).

Ślubującym uczniom klas pierwszych towarzyszyli wychowawcy: pani Barbara Jusińska ( 1 bt), pani Anna Osowiecka (1 htr), pani Magdalena Stępniewska (1 ltp), Anna Nalewajk (1 bb).

Świadkami ślubowania byli również: pani wicedyrektor Anna Kwiatkowska, pani kierownik praktycznej nauki zawodu Eliza Dembe-Stańczak, pani kierownik internatu Elżbieta Tomczak, pracownicy administracji i obsługi szkoły oraz uczniowie klas drugich z nauczycielami.

Po ślubowaniu przyszedł czas podziękowań i życzeń skierowanych do wszystkich pracowników szkoły z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W tym roku okazja była tym szczególniejsza, że mija właśnie dwieście pięćdziesiąta rocznica utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, pierwszego w Europie ministerstwa oświaty, które zajęło się reformowaniem szkolnictwa w Polsce. Zebrani usłyszeli m.in. takie słowa:

„To Wy nauczyliście nas być wiernym temu, w co się wierzy. Być dumnym z tego, co się wie. Byś pewnym, że wokół jest szczęście, że jeszcze nie jest tak źle. Być czułym w miłości, dalekim od złości. Być prawym i szczodrym. Człowiekiem po prostu być dobrym.”

Słowa te w piękny sposób łączą ślubowanie i Dzień Edukacji Narodowej. Obrazują bowiem wyzwania stojące przed pierwszoklasistami i odzwierciedlają wartości wyznawane przez Jadwigę Dziubińską, jak również wyrażają uczniowską wdzięczność wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły za ich codzienną pracę.

Uroczystość poprowadzili uczniowie: Mikołaj Elak (2 bt) i Damian Napiórkowski (4 htr), a przygotowali nauczyciele: Monika Plisecka, Katarzyna Łebkowska, Paulina Leleń, Izabela Sieńkowska, Wiktor Kałużny.

Na zakończenie tradycyjnie już uczniowie klas pierwszych posadzili przed drzewka, które mają symbolizować ich wzrastanie i rozwój przez cały czas pobytu w szkole.https://drive.google.com/drive/folders/1UbATRPapPbjkBvd07ZSsDUn7NEaISJfu?usp=drive_link


Comments


bottom of page