top of page

W Golądkowie zabrzmiał pierwszy dzwonek…

W Golądkowie zabrzmiał pierwszy dzwonek – ulubione przez wszystkich wakacje się skończyły i nadszedł czas powrotu do szkoły. Nowy rok szkolny rozpoczęliśmy tradycyjnie Mszą Świętą, którą po raz pierwszy odprawił dla nas ksiądz Piotr Radwański. Przewodnia myśl kazania zawiera się w słowach: aby ten rok szkolny był dobry – obfity w sukcesy, pełen ciekawych inicjatyw, upływający w przyjaznej, serdecznej i bezpiecznej atmosferze, pod znakiem właściwych wyborów i trafnych decyzji. Tego życzyła również pani dyrektor Ewa Leszczyńska, przypominając w obecności sztandaru, że 3 września nie zawsze był początkiem dobrego roku szkolnego – 79 lat temu był to początek okrutnej wojny. W trwającym Roku dla Niepodległej pani dyrektor ku refleksji wszystkich poddała myśl, jak wiele mamy szczęścia, mogąc żyć w wolnym kraju i mimo tęsknoty za wakacjami – w  wolnym kraju ten nowy rok szkolny rozpoczynać. Pani dyrektor powitała nauczycieli (szczególnie serdecznie tych rozpoczynających pracę w naszej szkole) i pozostałych pracowników szkoły, rodziców i oczywiście uczniów, zwłaszcza liczniejszych niż w latach ubiegłych pierwszoklasistów. Miłe słowa uznania i życzenia dalszego rozwoju skierowali również do uczniów, rodziców i pracowników szkoły pan Henryk Kowalczyk – Minister Środowiska oraz przewodnicząca Rady Rodziców – pani Ewa Jaworska. Pani dyrektor Ewa Leszczyńska przekazała natomiast podobne życzenia od zaproszonych na uroczystość, ale nieobecnych z powodu innych obowiązków:  bezpośrednio nadzorującego szkoły rolnicze ministra pana Rafała Romanowskiego oraz pań Jolanty Siejbik (NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty Ziemi Pułtuskiej) i Marii Korbal (Odział Powiatowy ZNP).

Następnie wychowawcy wszystkich klas (a także pedagog, psycholog, bibliotekarz szkoły oraz wychowawcy internatu) uroczyście odebrali od pani wicedyrektor Anny Kwiatkowskiej teczki z dokumentacją potrzebną do pracy. Wychowawcy klas pierwszych odczytali listy swoich uczniów. Dodajmy, że w roku szkolnym 2018/2019 utworzono następujące klasy pierwsze:

– klasa I technikum architektury krajobrazu – wychowawczyni pani Aneta Szczypińska;

– klasa I technikum weterynarii – wychowawczyni pani Irena Skowronek;

– klasa I technikum żywienia i usług gastronomicznych/technikum urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – wychowawczyni pani Izabela Pniewska;

– klasa I technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki – wychowawczyni pani Katarzyna Łebkowska;

– klasa I szkoła branżowa I stopnia mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych – wychowawczyni pani Anna Nalewajk.

Po zakończeniu uroczystości uczniowie udali się na spotkania z wychowawcami klas.

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019 przygotowały panie Hanna Karłowicz i Anna Nalewajk, zaś poprowadziły maturzystki – Emilia Rej i Aleksandra Łysik z klasy IV tw.

Zaczynajmy więc – niech to będzie dla całej społeczności szkolnej dobry rok!

Monika Plisecka


bottom of page