top of page

Warsztaty „Klimat dla rolników – rolnictwo a zmiany klimatu”

W dniach 7-8 grudnia 2013 roku w Warszawie odbyły się warsztaty „Klimat dla rolników – rolnictwo a zmiany klimatu”.

Warsztaty skierowane były do osób i przedstawicieli organizacji zajmujących się rolnictwem oraz przetwórstwem żywności w województwie mazowieckim. Do udziału zaproszony został także pan Tomasz Antczak, nauczyciel Wiedzy o społeczeństwie oraz Koordynator ds. Współpracy Zagranicznej, który z uwagi na udział Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Golądkowie w międzynarodowym projekcie Klimat Potrzebuje Rolników uczestniczy w wydarzeniach dotyczących tego tematu. Partycypacja szkoły w Golądkowie w klimatycznych konferencjach, warsztatach i projektach jest jednym z ważniejszych działań Zespołu Szkół w Golądkowie, ponieważ przykłada ona dużą wagę do ekologii, bioprodukcji, bioróżnorodności oraz problematyki odnawialnych źródeł energii. To bardzo ważny aspekt, który dotyczy w największej mierze uczącej się w Golądkowie młodzieży i jej generacji.

Cele warsztatów, to stworzenie dla osób związanych z rolnictwem przestrzeni do dyskusji i pogłębiania wiedzy na temat zależności pomiędzy rolnictwem a zmianami klimatu; wypracowanie rekomendacji i rozwiązań, które będą odpowiedzią na lokalne problemy związane ze zmianami klimatu; zaplanowanie wydarzenia lokalnego promującego zrównoważonego rolnictwo wśród społeczności lokalnych województwa mazowieckiego (termin wydarzenia – pierwsze półrocze 2014 r.). Prelegentami byli eksperci zajmujący się rolnictwem zawodowo i naukowo. Wśród zaproszonych gości znaleźli się praktykujący rolnicy, przedstawiciele firm przetwórczych, nauczyciele i uczniowie średnich szkół rolniczych, studenci rolniczych studiów wyższych, przedstawiciele mediów lokalnych, przedstawiciele gminy/urzędu/powiatu, aktywiści z grupy Rolnictwo Wspierane Społecznie, przedstawiciele Warszawskiej Kooperatywy Spożywczej.

Organizatorem warsztatów była Polska Zielona Sieć, ogólnopolski związek organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną środowiska, edukacją ekologiczną, odpowiedzialną konsumpcją oraz budowaniem społeczeństwa obywatelskiego.

Tomasz Antczak Koordynator ds. Współpracy Zagranicznej, nauczyciel WOS


image004

Comments


bottom of page