top of page

WARSZTATY Z AGROBIZNESU I ENERGII ODNAWIALNEJ PRZEPROWADZONE NA SGGW

W dniach 26 kwietnia i 10, 14 i 21 maja nasi uczniowie brali udział w warsztatach zorganizowanych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Jedna grupa uczestniczyła w warsztatach, których tematyka obejmowała zagadnienia z zakresu odnawialnych źródeł energii, a druga – z agrobiznesu, gdzie nasi uczniowie poszerzali wiedzę o ekonomii, zarządzaniu i finansach. Uczniowie z klasy kształcącej w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej zajmowali się tematyką wydajności i opłacalności słonecznych instalacji grzewczych. Projektowali też słoneczne instalacje grzewcze i instalacje fotowoltaiczne. Pracowali w stacji meteorologicznej pomiarów słonecznych, badali współczynnik wydajności sprężarkowej pompy ciepła i wykonywali wiele innych zadań, które poszerzyły ich wiedzę i umiejętności. Druga grupa uczniów poruszała zagadnienia związane z istotą, zasadami i specyfiką produkcji rolniczej, w tym produkcji roślinnej i zwierzęcej. Poświęcili tez czas na biznesplany; omówienie zrealizowanych biznesplanów w działalności agrobiznesu zwrócili uwagę na rachunek ekonomiczny i analizę ekonomiczną w przedsiębiorstwach. W ostatnim dniu spotkania zastanawiali się m.in. nad zagadnieniami takimi jak: przedsiębiorczość – dlaczego własny biznes, cechy i umiejętności liderów nowych przedsięwzięć, procedury zakładania własnej firmy, formy prawne firm, finansowanie działalności przedsiębiorstw (kredyty, środki z UE, środki własne, itp.) Zagłębili się też w tematykę form prowadzenia księgowości i rozliczeń podatkowych. Poruszyli tematy kapitału społecznego, zarzadzania zasobami ludzkimi, zarządzania strategicznego, w tym podejmowania decyzji inwestycyjnych w przedsiębiorstwach, zarządzania nowym produktem i usługami oraz marketingu w agrobiznesie.

Wszystkie zajęcia były dla naszych uczniów interesujące, a prowadzone przez specjalistów – doświadczonych wykładowców, dostarczyły dużo wiedzy i ciekawych doświadczeń. Na koniec uczniowie otrzymali certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w zajęciach.


Comments


bottom of page