top of page

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Golądkowie

Śladem ubiegłych lat, i w tym roku młodzież z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Golądkowie włączyła się w wolontariat Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Działania szkolnych wolontariuszy podzielone zostały na dwa etapy. Pierwszy to dwudniowa kwesta na terenie szkoły, drugi to uliczna zbiórka pieniędzy w niedzielę 11 stycznia 2016r.Grono wolontariuszy XXIV Finału WOŚP tworzyli uczniowie: Emilia Rej, Emilia Kołakowska i Kinga Sieńkowska- uczennice klasy I Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii; Paweł Bonisławski i Wojciech Słomczyński z klasy IV Technikum kształcącego w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa oraz Grzegorz Miecznikowski z klasy III Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

Niedzielna kwesta uliczna przyniosła imponujący wynik w wysokości 2.337,345 zł. Koordynatorami działań szkolnego wolontariatu tradycyjnie już były Panie- Hanna Karłowicz i Anna Nalewajk .

Wszystkim, którzy włączyli się w tę akcję składamy serdeczne podziękowania .

Hanna Karłowicz

image002

Comments


bottom of page