top of page

Wielkopostne spotkanie rekolekcyjne

W ramach rekolekcji wielkopostnych trwających w parafii Winnica od 1 do 4 marca 2018 r. w murach naszej szkoły odbyło się spotkanie z młodzieżą, które poprowadził o. Paweł Gużyński – dominikanin z Łodzi. Hasłem przewodnim tegorocznych rekolekcji było zdanie „Zdążyć na własny pogrzeb”. Prowadzący wypowiadając wielokrotnie łacińskie przypomnienie ,,Memento mori” zachęcał do refleksji nad własną śmiercią i przypominał, że jest ona nieuniknionym kresem życia człowieka. Dla chrześcijanina myślenie o śmierci jest powiązane z myśleniem o zmartwychwstaniu, bo życie znajduje swoje przedłużenie w wieczności. Skoro Chrystus zmartwychwstał – to warto zastanowić się nad własną śmiercią, warto zdążyć na swój własny pogrzeb.

Ojciec zachęcał także, żeby zdążyć oczyścić swoją świątynię, świątynię swojego ciała, tak aby Chrystus mógł napełnić ją życiem.

,,Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny” ( Mt 25.1 – 13).

Anna Jałmużna


تعليقات


bottom of page