top of page

Wizyta studyjna delegacji z Ukrainy

Nasza szkoła po raz kolejny stała jednym punktów wizyty studyjnej delegacji z Ukrainy, w skład której wchodzili przedstawiciele władz samorządowych, dyrektorzy szkół i instytucji kultury. Przybyłych powitały serdecznie pani dyrektor Ewa Leszczyńska i kierownik praktycznej nauki zawodu Eliza Dembe - Stańczak, podkreślając że szkolna społeczność od początku wojny jest całym sercem z Ukrainą. Uczestnicy wizyty pragnęli poznać polski system szkolnictwa, średniego, warunki finansowania szkół i konkretne rozwiązania, dzięki którym absolwenci szkół rolniczych osiągają sukces w zawodach, w których się kształcą. Nasza szkoła została wybrana przez gospodarzy wizyty jako wzorcowa i spełniająca najwyższe standardy edukacji w regionie. Goście wiele uwagi poświęcili bazie szkoły, organizacji kształcenia praktycznego oraz wyjazdom zagranicznym dla uczniów w ramach programu Erasmus.Comments


bottom of page