top of page

Wybory do Samorządu Uczniowskiego 2023/2024

Samorząd jest to właściwie praca organizowana po to,

aby jednakowo dobrze działo się wszystkim,

którzy razem uczą się, działają...,

żeby jeden drugiego nie krzywdził, nie przeszkadzał, nie dokuczał...,

żeby świadczył przysługi, pomagał, opiekował się,

pilnował porządku i praworządności...

to nie tylko praca, ale i walka...

w obronie porządnych, dzielnych i słabych, przeciwko wrogom porządku i sprawiedliwości...".

Janusz Korczak


Dnia 11 października w naszej szkole odbyły się wybory do Prezydium Samorządu Uczniowskiego. Kandydaci ubiegający się o funkcję w samorządzie mieli okazję przedstawić swój program wyborczy, w którym nie zabrakło chwytliwych postulatów, takich jak: dłuższe przerwy czy „szczęśliwy numerek”. Każdy z uczniów naszej szkoły mógł oddać głos na swojego kandydata. Nad całością wyborów czuwali nauczyciele: Pani Anna Osowiecka i Pani Magdalena Stępniewska oraz ubiegłoroczny przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Bartek Sielski. Na nich spoczywała odpowiedzialność za prawidłowy przebieg i zachowanie tajności głosowania. W pomoc podczas przeprowadzenia wyborów włączyli się również uczniowie klasy 5 PT: Agata Wójcik, Piotr Jałmużna, Tomasz Grzywacz oraz Maciek Saciłowski. Głosami szkolnych wyborców przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego została Weronika Groszkiewicz uczennica klasy I HTR zdobywając 52 głosy. Do Samorządu Uczniowskiego zakwalifikowały się również następujące osoby: Mateusz Winczewski – 50 głosów, Wiktor Gromala – 31 głosów, Mateusz Szmit – 28 głosów, Adrian Ciecierski 25 głosów.

Nowy Samorząd Uczniowski w głosowaniu tajnym wybrał również nauczycieli, którzy będą pełnili funkcję opiekunów samorządu. Zostali nimi Pani Magdalena Stępniewska i Pani Ewelina Frączkowska-Khadhraoui.

Uczniom, którzy weszli w skład Samorządu Uczniowskiego serdecznie gratulujemy wygranej i życzymy wielu sukcesów w sprawowaniu tak zaszczytnego stanowiska.Comments


bottom of page