top of page

Wybory do samorządu uczniowskiego w roku szkolnym 2018/2019

W dniu 3 października 2018 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie odbyły się wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego. Uczniowie z zachowaniem zasad obowiązujących podczas wyborów, mogli oddać swój głos na jednego z dwunastu kandydatów. Przeprowadzeniem wyborów zajmowały się pani Anna Nalewajk, pani Anna Osowiecka i pani Monika Plisecka.

Do Rady Samorządu Uczniowskiego zostali wybrani: Aleksander Śmietana – uczeń klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, Dominik Rzewnicki – uczeń klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii, Zofia Pyrkosz – uczennica klasy I Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii, Kacper Sumiła – uczeń klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, Markowski Wojciech – klasy I Technikum kształcącego w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Jednocześnie z wyborami do Rady odbyły się wybory opiekunów Samorządu Uczniowskiego. W tajnym głosowaniu wybrani zostali nauczyciele: Anna Osowiecka i Wiktor Kałużny.

Wybranym uczniom i opiekunom życzymy sukcesów w pracy samorządowej w roku szkolnym 2018/2019.

Anna NalewajkComments


bottom of page