top of page

WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

W dniu 8 października 2019 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie odbyły się wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego. Uczniowie z zachowaniem zasad obowiązujących podczas wyborów, mogli oddać swój głos na jednego z piętnastu kandydatów. Przeprowadzeniem wyborów zajmowały się pani Anna Nalewajk, pani Katarzyna Łebkowska, pani Irena Skowronek i pani Izabela Pniewska.


Do Rady Samorządu Uczniowskiego zostali wybrani:

Kacper Osowiecki – uczeń klasy II Technikum kształcącego w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki,

Tomasz Grzywacz – uczeń klasy I Technikum kształcącego w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,

Zofia Pyrkosz – uczennica klasy II Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii,

Jacek Bandurski – uczeń klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych

Łukasz Górecki – uczeń klasy I Technikum kształcącego w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki.


Comments


bottom of page