top of page

Wyjątkowe odwiedziny, wyjątkowego Gościa – Premier Mateusz Morawiecki w ZS CKR w Golądkowie

Takich wizyt nie przeżywa się codziennie, dlatego też na długo zostają w pamięci. W piątek 19 października 2018 roku do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie zawitał premier Rzeczypospolitej Polskiej – Mateusz Morawiecki. Towarzyszyli mu Minister Środowiska Henryk Kowalczyk oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, bezpośrednio nadzorujący szkoły rolnicze Rafał Romanowski. Oczekiwany przez panią dyrektor Ewę Leszczyńską i panią wicedyrektor Annę Kwiatkowską, pracowników i uczniów szkoły oraz liczną grupę mieszkańców gminy Winnica i okolic – premier pojawił się u nas w godzinach wieczornych, po wcześniejszym odwiedzeniu Pułtuska, a przed spotkaniem ze strażakami Ochotniczej Straży Pożarnej w Winnicy. Mimo późnej pory i wielu obowiązków znalazł czas na spotkanie i rozmowę w szkole, zwiedzenie warsztatów szkolnych, osobiste przywitanie się i uściśnięcie ręki wielu zgormadzonym.

Pani dyrektor Ewa Leszczyńska w kilku zdaniach opowiedziała o kierunkach kształcenia w Golądkowie i o zaletach zdobywania tutaj wiedzy, wspomniała także o Zespole Pieśni i Tańca „Golądkowo”, którego przedstawiciele byli obecni podczas spotkania. Premier Mateusz Morawiecki wyraził nadzieję, że kiedyś będzie miał okazję do obejrzenia występu Zespołu. W ciepłych słowach wypowiadał się także o pracy nauczycieli, nawiązał do postaci Patronki i idei kształcenia przez nią propagowanych. Oglądając warsztaty, gdzie młodzież golądkowska zdobywa i rozwija umiejętności praktyczne, premier mógł się przekonać, że słowa ministra Rafała Romanowskiego o doskonałym i bogatym zapleczu dydaktycznym nie są przesadzone. Minister Romanowski przypomniał także o zakupie autokaru na potrzeby szkoły, premier zaś potwierdził jego słowa.

Wizyta premiera minęła szybko, ale na pewno długo jeszcze będzie wspominana. Dziękujemy za nią!

Monika Plisecka


Comments


bottom of page