top of page

Wyjście z klasą IV tuiseo do stacji uzdatniania wody w Zbroszkach

Klasa IV Technikum kształcącego w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej w dniu 11 października 2018 r. wraz z nauczycielem Pawłem Pieńkoszem udała się z wizytą do Stacji Uzdatniania Wody w Zbroszkach.


W ramach zajęć praktycznych uczniowie zapoznali się z urządzeniami i systemami do pozyskiwania i obróbki wody do celów sanitarnych. Zapoznali się z zasadą działania filtrów odprowadzających żelazo i mangan, a także z układem sterowania oraz zainstalowanymi czujnikami pomiarowymi. Sprawdzili także, jakie są parametry wydajnościowe pracujących na miejscu pomp i jak wygląda postępowanie w przypadku awarii.

SUW w Zbroszkach powstała w 1983 r., ale jest ciągle konserwowana oraz unowocześniana.


Paweł PieńkoszComentarios


bottom of page