top of page

Wyjazd do Rolniczego Zakładu Doświadczalnego SGGW – ferma Obory-Goździe

Dnia 14 marca 2014 roku odbyła się wycieczka słuchaczy kursu kwalifikacyjnego R3, Zespołu Szkół w Golądkowie do Rolniczego Zakładu Doświadczalnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego – ferma Obory-Goździe. Ferma ta posiada część doświadczalną oraz bydło w ilości 700 sztuk, z czego 360 to krowy dojne. Pierwsza z nich zajmuje się prowadzeniem doświadczeń, szczególnie żywieniowych, na trzodzie chlewnej, królikach i drobiu. Natomiast w drugiej części znajduje się wysokowydajna obora krów mlecznych, których średnia wydajność mleka wynosi blisko 10 tysięcy litrów od krowy za laktację.

Podczas wycieczki uczestnicy kursu mieli możliwość zapoznania się z technologiami jakie wykorzystywane są w nowoczesnych fermach. Przewodnikami wycieczki byli: mgr inż. Wojciech Kudyba oraz mgr inż. Łukasz Ładoń, organizator wycieczki – Sebastian Ślusarczyk nauczyciel Zespołu Szkół w Golądkowie.


PIC_6266_pt

Comments


bottom of page