top of page

Wyróżnienie dla Olgi

19 grudnia 2017 roku w  Miejskim Centrum Kultury i Sztuki w Pułtusku odbyło się podsumowanie konkursu „Przyroda – Twój Przyjaciel”, organizowanego przez Ligę Ochrony Przyrody, na które została zaproszona Olga Borucka z klasy II Technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu. Uczennica, pod kierunkiem nauczycielki Moniki Zielińskiej-Nowak, przygotowała pracę plastyczną związaną z tematem wiodącym konkursu „Rośliny i zwierzęta chronione Mazowsza”. Spośród 1200 prac zgłoszonych do konkursu, praca Olgi przedstawiająca Storczyka kukawkę – gatunek objęty ścisłą ochroną gatunkową, znalazła się na II miejscu wśród 70 prac nagrodzonych.

Celem konkursu było pogłębienie wiedzy w zakresie ekologii i ochrony przyrody, poznania gatunków roślin i zwierząt chronionych w Polsce, a szczególnie na Mazowszu.

Oldze gratulujemy sukcesu i życzymy jeszcze większych możliwości do rozwijania umiejętności plastycznych i fotograficznych.

Monika Zielińska-Nowak


Comentarios


bottom of page