top of page

X Międzynarodowa Studencka Konferencja Naukowa pt. ”Warunki rozwoju obszarów wiejskich”

W dniach od 19 do 20 kwietnia 2013 r. Krzysztof Nuszkiewicz Dyrektor Zespołu Szkół w Golądkowie uczestniczył w X Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Warunki rozwoju obszarów wiejskich”. Patronat honorowy nad konferencją objął J. M. Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu prof. dr hab. Roman Kołacz. Tematyka konferencji dotyczyła następującej problematyki:

  1. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich.

  2. Tendencje rozwojowe w rolnictwie.

  3. Społeczno-kulturalny aspekt rozwoju obszarów wiejskich.

  4. Wykorzystywanie środków unijnych przez mieszkańców obszarów wiejskich.

  5. Działalność pozarolnicza na obszarach wiejskich.

  6. Wpływ globalizacji na rozwój przedsiębiorstw.

Krzysztof Nuszkiewicz wygłosił referat nt.. „Znaczenie i perspektywy rozwoju agroturystyki”.

Comments


bottom of page