top of page

XXXVII FINAŁ OLIMPIADY MŁODYCH PRODUCENTÓW ROLNYCH

W dniu 1 marca w Auli Kryształowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbyły się eliminacje na szczeblu wojewódzkim Olimpiady Młodych Producentów Rolnych. Do tego etapu zakwalifikowało się ponad 70 uczestników, uczniów szkół rolniczych, studentów i rolników indywidualnych z terenu województwa mazowieckiego. Naszą szkołę reprezentowali następujący uczniowie:

– Tomasz Dmuchowski i Kamil Kozłowski z kl. III Technikum w zawodzie technik agrobiznesu,

– Aleksandra Chwastowska, Piotr Lusa i Kacper Siemek z kl. IV Technikum w zawodzie technik agrobiznesu,

– Patryk kamiński z kl. III Technikum w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa.

Finał Wojewódzki realizowany był w dwóch etapach. Pierwszy – teoretyczny – obejmował test wyboru składający się z 50 pytań oraz drugi etap – praktyczny. Zakres tematyczny konkursu obejmował m.in. produkcję roślinną i zwierzęcą, mechanizację rolnictwa, ochronę środowiska i odnawialne źródła energii, ekonomikę i zarządzanie, zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, a także zagadnienia dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Eliminacje okazały się dość trudne. Nasi uczniowie zajęli wysokie miejsca, jednak tylko Tomaszowi Dmuchowskiemu udało się zakwalifikować się do drugiej części Olimpiady. Znalazł się w pierwszej dziesiątce finalistów województwa mazowieckiego. Gratulujemy!

Barbara Jusińska


Comments


bottom of page