top of page

Z ZSCKR do RZD SGGW

W miniony piątek uczniowie I i II klasy  kształcącej w zawodzie technik weterynarii pod opieką pani Z.  Zielińskiej i pana S. Ślusarczyka odwiedzili Rolniczy Zakład Doświadczalny Wilanów-Obory Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

Podczas wyjazdu odbyły się zajęcia praktyczne z zakresu chowu i hodowli zwierząt gospodarskich. Młodzież poznała zasady funkcjonowania fermy, na której utrzymywane są gatunki zwierząt takich jak: bydło mleczne, drób, króliki oraz trzoda chlewna.

Wiedza, jaką zdobyli  początkujący technicy weterynarii na pewno się przyda przyszłym absolwentom.


Comments


bottom of page