top of page

Zakończenie roku szkolnego 2023/2024

21 czerwca 2024 roku o godzinie 10.00 odbyło się zakończenie roku szkolnego 2023/2024. Uroczystość rozpoczęła się Mszą świętą, a potem zgromadzeni na sali i zaproszeni goście uczestniczyli w części oficjalnej wydarzenia.  Razem z całą społecznością szkoły rok 2023/24 zamykali, w serdecznych, pełnych życzliwości słowach zwracając się do zebranych,  przybyli w tym dniu goście:  poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – pan Henryk Kowalczyk, reprezentujący Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - pani Lidia Korytkowska i pan Kamil Darkowski, dr. Robert Czaplicki- kierownik Zakładu Rolnictwa w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie,  pani Magdalena Krokwińska-kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Golądkowie i przewodniczący rady rodziców – pan Mariusz Tański.

Byli też licznie zgromadzeni rodzice, nauczyciele i pracownicy szkoły, oraz wszyscy uczniowie. Podczas uroczystości dyrektor szkoły Ewa Leszczyńska oraz poszczególni nauczyciele i wychowawcy klas wręczyli uczniom szkoły nagrody za szczególne odciągnięcia w nauce, konkursy oraz osiągnięcia sportowe, a także nagroda rady rodziców dla klasy z najwyższą średnią ocen. Nagród i wyróżnień było wiele. Były też stypendia za wysokie wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe. Potem były pożegnania. Uroczyście pożegnano uczniów klasy III BS I stopnia, którzy ukończyli naukę w szkole, a potem pani dyrektor podziękowała w imieniu całej społeczności szkoły nauczycielce pani Annie Lusa,  dla której rok 2023/24  był ostatnim rokiem pracy w szkole. Scenariusz tego dnia obejmował też podziękowania dla wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły wyrażonych w bukietach kwiatów złożonych na ręce pani dyrektor, wicedyrektor, kierownik praktycznej nauki zawodu i kierownik internatu. Wyjątkowy nastrój tego dnia podkreśliły perfekcyjne występy dziewcząt tańczących z flagami i pieśni oraz tańce wykonane przez zespół pieśni i tańca „Golądkowo”.

 


Comments


bottom of page