Zaprzysiężenie Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2022/2023