top of page

Zbieramy Krew dla Polski!

Uczniowie Zespołu Szkół w Golądkowie wzięli udział w kampanii prozdrowotnej.  18 września 2015 r. młodzież oddawała krew w specjalnym ambulansie RCK i K, który stacjonował przy supermarkecie Intermarché w Pułtusku. Swoją postawą uczniowie podkreślili wagę krwi jako daru ratującego zdrowie i życie człowieka. Celem akcji było zwiększenie świadomości polskiego społeczeństwa na temat honorowego krwiodawstwa, propagowanie zdrowego stylu życia oraz zachęcanie Polaków do dzielenia się bezcennym darem życia. 

Uczniowie biorący udział w akcji edukacyjnej:  Kamil Bieżuński kl. IV TŻ i UG, Adam Markowski kl. IV TŻ i UG, Olga Jankowska kl. IV TŻ i UG, Marta Gąsiorowska kl. IV TŻ i UG, Kinga Grabowska kl. IV TŻ i UG, Krzysztof Powirtowski kl. IV TŻ i UG, Monika Ulatowska kl. IV TŻ i UG, Sandra Czarnecka kl. IV TŻ i UG, Damian Sadowski kl. IV TA, Ewelina Warda kl. IV TAK, Beata Dmuchowska kl. IV TAK, Karolina Prus kl. IV TAK, Mateusz Rzewnicki kl. IV TMR, Krzysztof Królak kl. III TMR, Krzysztof Majewski kl. III TMR, Tomasz Saracyn kl. III TW, Albert Dąbrowski kl. III TW, Paulina Serafin kl. III TW, Rafał Kułakowski kl. III TŻ i UG, Marlena Cywińska kl. III TŻ i UG, Ilona Chojnacka kl. III TŻ i UG

Dziękuję Dyrekcji Szkoły i uczniom zaangażowanym w akcję krwiodawstwa.

Jolanta Błońskaimage001

Comments


bottom of page