top of page

Zebranie rady pedagogicznej – 12 marca 2014 r.

Zarządzenie nr 13/2013/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie z dnia 24 lutego 2014 r.

Zarzadzenie 13

Comments


bottom of page