top of page

,,Zielona pracownia” już działa

W bieżącym roku szkolnym nowością w naszej szkole jest „Zielona pracownia”. Nazywamy tak zbiór działań podejmowanych przez uczniów i nauczycieli w ramach prowadzenia szkolnego gospodarstwa.

Dysponujemy ponad 20 ha użytków rolnych, które stanowią element naszej bazy do kształcenia praktycznego. Posiadamy również bydło rasy polska czerwona i konie, a niedawno w naszej zagrodzie zamieszkały kozy, króliki i kuc. Nad utrzymaniem gruntów w dobrej kulturze rolnej czuwają uczniowie, pod okiem nauczycieli. Planują prace na poszczególnych działkach, wykonują zabiegi uprawowe i zbiory płodów rolnych. Dbają również o szkolny park maszynowy, diagnozują usterki, dokonują napraw i konserwacji pojazdów, maszyn i urządzeń wykorzystywanych w naszym gospodarstwie.

Aby zapewnić uczniom dostęp do jak największej ilości różnego sprzętu warsztaty szkolne wykonują również nieodpłatnie usługi dla członków szkolnej społeczności. Pod okiem nauczycieli uczniowie mogą wykonywać przeglądy bieżące, wymienić olej, naprawić układ hamulcowy i tym podobne czynności. Oczywiście koszty zakupu wymienianych części ponoszą właściciele, tak aby wykonywane prace nie obciążały budżetu szkoły. Dzięki temu podstawa programowa kształcenia w zawodzie realizowana jest nie tylko formie ćwiczeniowo – demonstracyjnej ale przede wszystkim w trakcie procesu pracy. Nad całością działań, harmonogramem i przestrzeganiem regulaminu Zielonej Pracowni czuwa Kierownik Praktycznej Nauki Zawodu, która zaprasza do siebie wszystkie osoby zainteresowane skorzystaniem z usług świadczonych przez szkolne warsztaty.

Na zdjęciach prezentujemy przebieg prac i pierwsze rezultaty.


Kommentare


bottom of page