top of page

ZNANI NIEZNANI. POLACY ŚWIATU – jeszcze raz o wystawie.

Po kilku miesiącach od uroczystego otwarcia wystawy pt. „Znani nieznani. Polacy światu”, przygotowanej przez Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą MSZ we współpracy z Archiwum Polskiej Akademii Nauk wracamy myślami do tamtego wydarzenia.

Zaszczytem dla szkoły było otwarcie w dniu 6 czerwca wystawy w Golądkowie w obecności zaproszonych gości w osobach:

Henryk Kowalczyk - Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi;

Anna Radecka - dyrektor Departamentu Oświaty i Polityki Społecznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

Sławomir Kowalski - dyrektor Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą, Ministerstwa Spraw Zagranicznych,

Aleksandra Kucy – zastępca dyrektora Departamentu Współpracy z Polonia i Polakami za Granicą Ministerstwa Spraw Zagranicznych,

Renata Trzcińska - naczelnik Departamentu Współpracy z Polonia i Polakami za Granicą Ministerstwa Spraw Zagranicznych,

Barbara Sośnicka - radca-minister Departamentu Współpracy z Polonia i Polakami za Granicą Ministerstwa Spraw Zagranicznych,

Aurelia Michałowska - Mazowiecki Kurator Oświaty,

prof. Hanna Krajewska - dyrektor Archiwum Polskiej Akademii Nauk,

a także wójtowie, dyrektorzy, kierownicy jednostek kulturalnych i oświatowych oraz związków zawodowych.

Było to też niewątpliwie trudne wyzwanie, ale stało się łatwe w momencie kiedy okazało się, że czasie organizacji możemy liczyć na wsparcie następujących osób i instytucji:

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Oświaty i Polityki Społecznej – podziękowanie kierujemy do Pana Henryka Kowalczyka – Prezesa Rady Ministrów, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi i do Pani Anny Radeckiej – dyrektor Departamentu Oświaty i Polityki Społecznej.

Za pomoc merytoryczną i życzliwość w trakcie prac związanych z przygotowaniem wystawy podziękowania składamy Pani wizytator Joannie Jałosińskiej.

Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą w Ministerstwie Spraw Zagranicznych – dziękuję za pomoc Pani naczelnik Renacie Trzcińskiej,

Archiwum Polskiej Akademii Nauk – słowa uznania i wdzięczności kieruję do pani dyrektor prof. Hanny Krajewskiej.

Nieocenione okazały się następujące materiały merytoryczne:Wspominamy…

Po otrzymaniu wiadomości o wystawie, na najbliższym zebraniu rady pedagogicznej nauczycielom została przekazana informacja, że w szkole odbędzie się uroczyste otwarcie wystawy Znani nieznani z cyklu przedsięwzięć Polacy Światu. Nauczyciele dowiedzieli się też o tematyce wystawy i o jej organizatorze. Na tym zebraniu krótko scharakteryzowane zostały cele oraz podkreślona ranga tego przedsięwzięcia. Zaprezentowane zostało logo wystawy.

Potem nadszedł czas na źródła do poznania postaci prezentowanych na wystawie - materiały towarzyszące i materiały merytoryczne. Zaplanowano też wtedy czynności związane z uroczystością otwarcia wystawy. Przydzielono poszczególnym nauczycielom zadania do wykonania.

Po uroczystym otwarciu wystawy, w tym po wysłuchaniu wykładu inauguracyjnego prof. Hanny zaplanowano sposoby szerzenia wiedzy o wystawie i jej bohaterach. Ustalono sposoby, metody, określono grupy do których szkoła wyjdzie z przekazem o wystawie. Ustalono plan zwiedzania wystawy.

Działania edukacyjno-informacyjne realizowane na rzecz uczniów.

Wszyscy nauczyciele języka polskiego i nauczyciel historii, zgodnie z ustalonym planem, przeprowadzili lekcje metodami aktywnymi w sali, gdzie prezentowana była wystawa. W otoczeniu plansz przedstawiających postacie Znanych Nieznanych uczniowie wykonywali zadania, ćwiczenia, rozwiązywali krzyżówki tworzyli (np. znaczki), projektowali (np. mosty, zegary) w oparciu o samodzielnie zdobywaną wiedzę o konkretnej postaci. Wszystkie zajęcia przebiegały zgodnie z przygotowanym wcześniej scenariuszem. Nauczyciele przygotowali kilka propozycji. Na zajęciach korzystali też z materiałów merytorycznych zaproponowanych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Archiwum Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

Siecią zaproszenia do zwiedzania wystawy i uczestniczenia w tematycznych zajęciach objęci zostali uczniowie szkół podstawowych z powiatu pułtuskiego. Lekcje dla tych uczniów na sali wystawy przeprowadzał nauczyciel bibliotekarz. Spotkania przybrały charakter aktywnych lekcji muzealnych. Uczniowie wychodzili z tych zajęć z wiedzą i poczuciem zadanej pracy domowej. Praca domowa polegała na tym, że każdy uczeń opowie jednej osobie o tym, co widział i czego dowiedział się na wystawie pn. Znani Nieznani wchodzącej w skład cyklu przedsięwzięć zatytułowanych Polacy Światu.

Wszystkim bibliotekom w szkołach, z których uczniowie brali udział w naszych zajęciach i zwiedzali wystawę przekazaliśmy komplety publikacji składające się z trzech tytułów, by wiedza o ważnych postaciach i ich dokonaniach trwała również w pamięci uczniów tych szkół.

Działania edukacyjno-informacyjne realizowane na rzecz rodziców.

Na szkolnym korytarzu przygotowana została gazetka ścienna zawierająca treści i obrazy związane z wystawą. Zamieszczona tam była również informacja nt. wystawy pt. Znani nieznani. rekomendowana przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą. Gazetka skierowana była przede wszystkim do odwiedzających szkołę rodziców ale też do osób z zewnątrz i uczniów naszej szkoły.

Przez cały czas trwania wystawy na szkolnym telebimie prezentowane były filmy i obrazy zaproponowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą. Przekaz miał trafić przede wszystkim do odwiedzających szkołę rodziców ale też innych osób do odwiedzających szkołę.

Na stronie internetowej szkoły, pod informacjami o wystawie udostępniliśmy linki i adresy polecanych stron o tematyce związanej z wystawą.

Działania edukacyjno-informacyjne realizowane na rzecz społeczności lokalnej.

Bogactwem wystawy chcieliśmy podzielić się z dużą grupą osób, dlatego na otwarcie wystawy i do wysłuchania wykładu prof. Hanny Krajewskiej, dyrektor Archiwum Polskiej Akademii Nauk zaproszony został burmistrz, starosta starostwa powiatowego w Pułtusku, wszyscy wójtowie z terenu powiatu, wszyscy dyrektorzy szkół z terenu powiatu, dyrektorzy bibliotek, muzeum regionalnego.

Zaproszenie do poznania Znanych Nieznanych Polaków skierowaliśmy też do grona emerytów. Starsi Państwo byli bardzo zaangażowani, próbowali wiązać nazwiska, dopatrywali się różnych związków, pokrewieństwa, przypominali sobie niektóre postacie. To było bardzo ciekawe doświadczenie zarówno dla zwiedzających, jak też dla prezentującego wystawę.

Inne realizowane działania edukacyjno-informacyjne.

Uczniowie naszej szkoły biorący udział w projekcie na Litwie p.n. Litwo, ojczyzno moja – nasza wspólna historia byli ambasadorami wystawy Znani Nieznani na Litwie. Przedstawili sylwetki wielkich Polaków zasłużonych dla świata. Przekazali im też materiały dydaktyczne i publikacje związane z wystawą.

Działania związane z wystawy opisane zostały w lokalnych mediach. Relacje z tego wydarzenia znajdują się też na stronie szkoły.
Comments


bottom of page